aktuálne
11.04.2014
Projekt krajina záchrancov získal ocenenie Via Bona

Nadácia Pontis odovzdávala 10. 4. 2014 ocenenie Via Bona Slovakia za projekty, ktoré inšpirujú...

viac >>
02.04.2014
Pozvánka - Medicína katastrof v SR 2014

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva...

viac >>
01.04.2014
Kurz Inštruktora Prvej pomoci

Slovenský Červený kríž Ústredný sekretariát v Bratislave organizuje Kurz Inštruktora prvej pomoci v...

viac >>
linky
partneri

Prvá pomoc je stav mysle

Edukácia prvej pomoci prostredníctvom ČK je o tom, že podnecuje potrebné presvedčenie ľudí reagovať a meniť svoje správanie.

Prvá pomoc je stav mysle a séria úkonov ponúkajúca ochranné a životzachraňujúce opatrenia ako predchádzať alebo byť pripravený a poskytnúť prvotnú odozvu v krízových situáciách. Krízové situácie v sebe zahŕňajú nielen katastrofy, rôzne epidémie ale aj dopravné nehody. Prvotný cieľ odozvy je minimalizovať dopad tých krízových situácií a stabilizovať a ošetriť postihnutú osobu do príchodu profesionálnej pomoci.

Prevencia a spoločné porozumenie sú kľúčovým momentom v edukácii prvej pomoci. Ak sú ľudia pripravení pomôcť obetiam dopravných nehôd, sú tiež vnímavejší k problematike bezpečnosti na cestách.
Ten kto poskytuje prvú pomoc prináša teplo človečenstva, ktoré pomáha zvýrazniť väčšiu toleranciu. Pomáhajúci ponúka spoločnosti model správania sa ktoré prekračuje hranice, kde vzájomná pomoc je pravidlom, kde trpiacemu človeku pomáhame bez ohľadu na jeho národnosť, postavenie, etnickú príslušnosť a pod.

Poskytnutie prvej pomoci zostáva anonymným, nenáročným ale podstatným činom motivovaný ochotou reagovať na základné potreby človeka a tým umožniť aby nastala zmena v myslení ľudí.

Kurzy prvej pomoci

Súťaže prvej pomoci

Aktivity SČK v oblasti prvej pomoci