Aktuality
08.12.2017

Príbehy pod stromček

Tento rok sme v advente pripravili špeciálnu kampaň, ktorej cieľom je priniesť príbehy plné ľudskosti. Celý december, každý deň od 1. do 24. decembra, sa v rámci projektu SPOLU POMÔŽEME - Príbehy pod stromček, dočítate viac o aktivitách Slovenského Červeného kríža. 
29.11.2017

Nadácia Kia Motors Slovakia darovala SČK 20 nových vozidiel

Nadácia Kia Motors Slovakia darovaním vozidiel Kia cee’d Sportswagon prispeje k obnove vozového parku SČK a zvýši mobilitu jeho pracovníkov. 
23.10.2017

Slovenský Červený kríž si na sneme zvolil nové vedenie

21. októbra sa konal VI. snem Slovenského Červeného kríža. Na štvorročné obdobie si zvolil najvyšších predstaviteľov SČK. 
18.08.2017

Svetový humanitárny deň

19. augusta si spoločne s celým svetom pripomíname Svetový humanitárny deň. Tento deň vzdávame úctu všetkým pracovníkom, ktorí riskujú svoje životy v humanitárnej službe a pomáhajú ľuďom postihnutých krízami na celom svete. 
14.08.2017

Stanovisko SČK

Červený kríž sa na celom svete striktne riadi princípmi nestrannosti a neutrality. Tie máme ako samozrejmosť vo svojich Stanovách už od roku 1919, teda od vzniku Československého Červeného kríža.  Aj preto zásadne nespolupracujeme so žiadnou politickou stranou a nepodieľame sa na propagácii žiadnych politických strán a hnutí ani ich činnosti a myšlienok, ktoré propagujú.
28.07.2017

Prvá pomoc a vodiči na slovenských cestách

Viete poskytnúť prvú pomoc? Aj takúto otázku dostalo na slovenských cestách 1 450 vodičov od dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža.
06.07.2017

Terénne sociálne služby SČK

Spoločnosť Kaufland a Slovenský  Červený kríž opäť spojili sily pre dobrú vec. Už niekoľko rokov spolupracujú v oblasti darcovstva krvi, zbierky potravín a materiálneho vybavenia. Teraz spoločne podporia rozvoj terénnych sociálnych služieb, ktoré Slovenský Červený kríž zabezpečuje na Slovensku už od svojho vzniku.
26.06.2017

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2017 - výsledky

Výhercami 25. ročníka Memoriálu MUDr. Vladimíra Harineka sa stalo družstvo z Nitry. Viac výsledkov nájdete v článku. 
19.06.2017

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2017

Pozývame na súťaž v poskytovavaní prvej pomoci dobrovľníckych družstiev dospelých, ktorá sa bude konať 24. 6. 2017 v Nových Zámkoch. 
08.06.2017

Predbežná správa vyúčtovania verejnej zbierky SČK 2017

Predbežná správa vyúčtovania verejnej zbierky SČK 2017
0/0

Červený kríž a migranti

POMOC SČK V RAKÚSKU

SČK Bratislava, 16. 10. 2015

Dňa 15. 10. 2015 bol vyslaný tím dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža na pomoc Rakúskemu Červenému krížu (RČK), ktorý požiadal SČK o pomoc so zabezpečením dobrovoľníkov. Naši dobrovoľníci pracovali počas 12 hodín v tábore na maďarsko-rakúskej hranici v Nickelsdorfe. Pomáhali Rakúskemu ČK so zabezpečovaním základných potrieb migrujúcich ľudí - občerstvenie, ošatenie, prístrešie. V zdravotníckom stane pomáhali zdravotníkom, asistovali starším ľuďom s problémom pohybu, pomáhali upratovať, rozdávať občerstvenie, pripravovať lôžka na prespanie a podobne. 

Prílev migrantov stále pokračuje, Červený kríž preto naďalej pomáha vojenským a policajným zložkám zvládať situáciu plynulo a čo najľudskejšie - uľahčuje ľuďom ich tranzit, zmierňuje následky dlhej cesty pre tých najzraniteľnejších, ženy s deťmi, starších ľudí. Často sa stane, že sa pri takom množstve rodina nechtiac rozdelí a jej členovia stratia navzájom kontakt. Aj tu robia červenokrižiaci, čo môžu - zbierajú informácie o stratených rodinných príslušníkoch, prostredníctvom Pátracej služby ČK komunikujú s príslušnými orgánmi a pomáhajú tieto rodiny opäť spojiť.

Práce pre dobrovoľníkov je veľa, naše tímy nielen z Bratislavy  vycestujú do Rakúska  a naša výzva na zapojenie sa k dobrovoľníkom naďalej trvá. Ak hovoríte aspoň trochu po anglicky, prípadne nemecky, či dokonca arabsky, stožňujete sa s princípmi Červeného kríža, máte vôľu a chuť pomôcť a získať tak životné skúsenosti, zaregistrujte sa cez formulár http://goo.gl/forms/UnjHpIOLpK. Zdravotnícke vzdelanie je vítané.

_________________________

ROZŠIRUJEME NAŠE RADY, HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV NA POMOC RAKÚSKEMU ČERVENÉMU KRÍŽU.

SČK Bratislava, 6. 10. 2015

Slovenský Červený kríž bol oslovený kolegami z Rakúskeho Červeného kríža, ktorí potrebujú posilniť rady dobrovoľníkov. Pracovníci a dobrovoľníci Rakúskeho ČK už niekoľko týždňov intenzívne pomáhajú zvládať prílev migrantov, ktorí prechádzajú rakúskym územím. Distribuujú stravu, poskytujú prístrešie, zdravotnícku starostlivosť, psychologickú podporu atď. Vzhľadom na to, že táto situácia stále pretrváva a predpoklad je, že príliv utečencov ešte určite potrvá, Rakúsky ČK nás požiadal o pomoc s doplnením ľudských zdrojov.

Ak viete po anglicky, ste náš člen alebo ste zdravotník, sociálny pracovník, prípadne máte skúsenosť s dobrovoľníckou prácou, viete sa stotožniť s našimi princípmi a chcete pomôcť svojou účasťou, zaregistrujte sa cez formulár http://goo.gl/forms/UnjHpIOLpK

_________________________

SVETOVÝ DEŇ UTEČENCOV

MFČK/ČP Ženeva/ SČK Bratislava 20. 9. 2015

Pri príležitosti Svetového dňa utečencov Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca vyzýva jednotlivcov, komunity, inštitúcie a úrady pamätať, že migranti sú ľudské bytosti.

Za každou štatistikou je príbeh - matka hľadá bezpečnosť a zabezpečenie pre svoje deti, chlapec sa musel stať mužom a nájsť si prácu, aby podporil jeho chorľavejúcich rodičov, dievča beží od znásilňovania a zneužívania ozbrojenými bojovníkmi, otec hľadá bezpečný a dôstojný život pre svoju rodinu, dieťa, ktoré chce byť schopné hrať sa a ísť do školy. Základné potreby, ktoré sú často považované za samozrejmosť.

Opatrenia na prevenciu nelegálnej migrácie môžu ohroziť bezpečie a životy zraniteľných migrantov. Veľmi obmedzené možnosti ako vstúpiť do krajiny bezpečne a regulárnym spôsobom nútia migrantov prijímať obrovské riziká na svojich cestách, využívať služby prevádzačov a vystavovať sa nebezpečným, nákladným a zdĺhavým spôsobom cestovania. To robí z migrantov ľahký cieľ pre všetky druhy vykorisťovania, a to aj otroctva, pripravuje ich to o dôstojnosť a premieňa ich to na zločincov v očiach verejnosti a úradov.

S migrantmi by sa malo zaobchádzať humánne a spravodlivo. Ich dôstojnosť, ľudské práva, bezpečnosť a kvalitu života je potrebné chrániť, bez ohľadu na to, odkiaľ prichádzajú alebo kam idú.

Celé vyhlásenie v angličtine nájdete na stránke MFČK/ČP .

_________________________

OCHRAŇUJME ĽUDSKOSŤ - ZASTAVME ĽAHOSTAJNOSŤ #PROTECTHUMANITY

MFČK/ČP Ženenva, SČK Bratislava 17. 9. 2015

Keďže tisíce prisťahovalcov prispôsobujú svoj pohyb v závislosti od uzatvárania hraníc, Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca(MFČK/ČP) vyzýva k rýchlej akcii, aby sa zraniteľní migranti dostali bezpečne do cieľových destinácií a bolo s nimi zachádzané s ľudskou dôstojnosťou.

Medzinárodná federácia 17. 9. 2015 spustila globálnu kampaň, v ktorej vyzýva jednotlivcov, spoločenstvá, vlády, svetových lídrov, urobiť všetko pre podporu zraniteľných migrujúcich ľudí. Kampaň - "Ochraňujme ľudskosť – zastavme ľahostajnosť" – sa snaží podporiť solidaritu a empatiu voči týmto zraniteľným ľuďom v krajinách ich pôvodu, ako aj v tranzitných a cieľových krajinách a vyzýva k ich ochrane.

MFČK/ČP pozýva priaznivcov kampane pridať sa a podpísať online petíciu na www.ifrc.org/protecthumanity vyzývajúcu k humánnemu zaobchádzaniu so zraniteľnými ľuďmi, ktorí sú na cestách.

Petícia bude predložená účastníkom 32. Medzinárodnej konferencie Červeného kríža a Červeného polmesiaca v Ženeve v decembri tohto roka.

V ostatných týždňoch dobrovoľníci a zamestnanci Červeného kríža v Taliansku, Grécku, Srbsku, Macedónsku, Maďarsku, Rakúsku a Nemecku zasahovali na svojom území v zmysle humanitárneho poslania ČK a poskytli podporu desiatkam tisícom zraniteľných migrantov, za všetkých okolností zachovávajúc ľudskú dôstojnosť týchto zraniteľných ľudí.

Mnoho faktov o migrácii a pôsobení Medzinárodnej federácie a jednotlivých národných spoločností nájdete na stránke http://ifrc-media.org/interactive/protect-humanity/

_______________________

VYHLÁSENIE K SITUÁCII S PRÍLIVOM MIGRANTOV DO EU A SR

SČK Bratislava, 7. 9. 2015

Slovenský Červený kríž pozorne sleduje vývoj situácie s prílivom utečencov a migrantov na naše územie a do EÚ. Sme v kontakte s Migračným úradom MV SR a inými zainteresovanými rezortmi.

V prípade veľkého prílivu utečencov na územie SR bude Slovenský Červený kríž plniť úlohy pomocného a doplňujúceho charakteru v spolupráci s Migračným úradom MV SR a operatívne sa podieľať na riešení konkrétnej situácie. Potrebnú pomoc poskytneme podľa našich kapacít a možností, no vždy budeme postupovať v súlade s našimi základnými princípmi, najmä v zmysle ľudskosti, neutrality a nestrannosti. 

Galéria - Dobrovoľnícka pomoc v Rakúsku