Kalendár

Jún
P U S Š P S N
1
1. 6. 2017 - 1. 6. 2017Kurz opatrovania
234
567891011
121415161718
19202122
2627282930
Aktuality
19.06.2017

Memoriál MUDr. Vladimíra Harineka 2017

Pozývame na súťaž v poskytovavaní prvej pomoci dobrovľníckych družstiev dospelých, ktorá sa bude konať 24. 6. 2017 v Nových Zámkoch. 
09.05.2017

Svetový deň Červeného kríža a Červeného polmesiaca 2017

Začiatok mája je pre milióny dobrovoľníkov a pracovníkov Červeného kríža a Červeného polmesiaca vo svete príležitosťou oslavovať - deň narodenia zakladateľa Červeného kríža, Henryho Dunanta – 8. máj - je Svetovým dňom Červeného kríža a Červeného polmesiaca. 
20.04.2017

SČK pomáhal pri hromadnej dopravnej nehode

SČK pomáhal pri hromadnej dopravnej nehode poskytnutím teplého čaju, potravinových balíčkov a diek pre cestujúcich, ktorí neboli zranení. 
06.04.2017

SČK získal akreditáciu na Kurzy opatrovania detí

Slovenský Červený kríž získal akreditáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, na vzdelávací program „Kurz Opatrovania detí“ v rozsahu 226 hodín v zmylse zákona 448/2008 Z.z. o Sociálnych službách v znení neskorších predpisov (novela o jasliach).
20.12.2016

Slovenský Červený kríž zaslal finančnú pomoc do Sýrie

Slovenský Červený kríž finančne podporil nepretržitú pomoc Medzinárodného výboru Červeného kríža ľuďom v Sýrii.
16.12.2016

Evakuácia zranených a chorých z východného Aleppa

Medzinárodný výbor Červeného kríža a Sýrsky Červený polmesiac pokračuje v evakuácii obyvateľstva. Tretí evakuačný konvoj je na ceste.
15.12.2016

Medzinárodný výbor Červeného kríža a pomoc ľuďom v Sýrii

Podporte humanitárnu pomoc obyvateľom Sýrie.
05.12.2016

Medzinárodný deň dobrovoľníctva 2016

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj čas, zručnosti, energiu aj svoje životy, aby pomáhali najzraniteľnejším ľuďom v komunitách na Slovensku a vo svete.
29.11.2016

Súťaž Študentskej kvapky krvi má svojich výhercov

Zo 4012 darcov krvi, ktorí sa počas Študentskej kvapky krvi zapojili do súťaže, sme vylosovali 10 výhercov.
14.10.2016

Deň záchrany života 2016

16. október - Deň záchrany života - bude tento rok venovaný deťom.
0/0

Červený kríž - o znaku

Legislatíva používania znaku Červeného kríža

Používanie znaku Červeného kríža je prísne limitované. Jeho používanie je upravené štyrmi Ženevskými dohodami o ochrane obetí vojen z 12. 8. 1949 a dvoma dodatkovými protokolmi k týmto dohodám z 8. 6. 1977. Akékoľvek jeho použitie, ktoré nie je v súlade s medzinárodným humanitárnym právom dovolené, znamená jeho zneužitie. 
Znak Červeného kríža sa skladá z piatich štvorcov, spojených po stranách jedného ústredného štvorca umiestnených na bielom pozadí. Odtieň červenej nie je špecifikovaný.

Znak počas ozbrojeného konfliktu plní úlohu ochrany a to:
a) zdravotníkov ozbrojených síl a ich zdravotníckych zariadení,
b) zdravotníkov národných spoločnosti a ich zdravotníckych zariadení,
c) zdravotníckych transportov.


Počas mieru znak plní úlohu identifikačného symbolu osôb a zariadení v spojitosti s:
a) Medzinárodným výborom Červeného kríža,
b) národnou spoločnosťou Červeného kríža/Červeného polmesiaca (ČK a ČP),
c) Medzinárodnou federáciou spoločností ČK/ČP.


Existujú tri typy zneužitia:
1. napodobňovanie – používanie takého znaku, ktorého tvar a farba môže spôsobiť zámenu so znakom ČK/ČP.
2. neoprávnené používanie – používanie znaku organizáciami alebo osobami, ktoré nie sú na to oprávnené (napr. obchodné spoločnosti, súkromní lekári, nevládne organizácie a jednotlivci). O neoprávnenom používaní môžeme hovoriť aj vtedy, keď osoby oprávnené používať znak nekonajú v súlade s pravidlami Ženevských dohovorov a Dodatkových protokolov.
3. vážne zneužitie – používanie znaku počas ozbrojeného konfliktu na klamnú ochranu príslušníkov alebo zariadení ozbrojených síl.
Používanie znaku Červeného kríža je súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým v zákone č. 460 z 20. septembra 2007 o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a v zákone č. 300/2005 Z.z. z 20. mája 2005 Trestný zákon.
Podľa zákona 460/2007 o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a v súlade so Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi, závermi medzinárodných konferencií Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pravidlami Medzinárodného výboru Červeného kríža o používaní znaku a názvu Červeného kríža alebo Červeného polmesiaca národnými spoločnosťami smie na území Slovenskej republiky v čase mieru a v čase vojny alebo vojnového stavu znak Červeného kríža alebo názov Červeného kríža používať iba:
a) Slovenský Červený kríž, najmä na označenie nehnuteľností vo vlastníctve alebo užívaní Slovenského Červeného kríža a jeho územných spolkov, zariadení Slovenského Červeného kríža, ako aj zamestnancov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža pri plnení úloh podľa tohto zákona (§ 5 ods. 1),
b) národné spoločnosti Červeného kríža a ich zamestnanci, ako aj v ich mene konajúce osoby za podmienok ustanovených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi
c) vojenské zdravotnícke zariadenie a vojenská zdravotnícka služba na označenie a ochranu zdravotníckych útvarov a zariadení, personálu a materiálu chránených Ženevskými dohovormi a ich dodatkovými protokolmi, ktorými je Slovenská republika viazaná,
d) prevádzkovatelia vozidiel určených ako ambulancie a prevádzkovatelia záchranných staníc výlučne určených na bezplatné ošetrovanie ranených alebo chorých na označenie týchto ambulancií a záchranných staníc; v čase mieru len s výslovným súhlasom Slovenského Červeného kríža.

Poznámka: 

  • Profesionálna záchranná zdravotná služba platená z verejných zdrojov používa zákonom chránený znak a to šesťcípu rovnoramennú modrú hviezdu. 
  • Na označenie prvej pomoci, napr. lekárničky sa používa medzinárodný znak bieleho kríža na zelenom pozadí. 
  • Znak Červeného kríža vznikol ako inverzia vlajky švajčiarskej konfederácie na návrh zakladateľa ČK H. Dunanta. Neskôr bol v moslimských krajinách interpretovaný ako znak kresťanstva, preto sa začal rovnocenne používať aj znak Červeného polmesiaca.

 

Zneužívanie znaku Červeného kríža môže zabíjať

V posledných 2 rokoch sa zvýšilo množstvo vojnových a občianskych konfliktov v mnohých krajinách a ohniská sa k nám približujú. Lýbia, Egypt, Afganistan, Sýria, Palestína a Izrael, Ukrajina. Za dva roky konfliktu v Sýrii bolo zavraždených viac ako 40 pracovníkov Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ČK a ČP) pri pomoci raneným, chorým a vysídleným. Za pár mesiacov konfliktu na Ukrajine bolo niekoľko desiatok humanitných pracovníkov zadržaných alebo im bol znemožnený prístup k zraniteľným a núdznym skupinám obyvateľov. Zavraždení, zadržaní a väznení boli aj pracovníci ČK a ČP v Sudáne. Znamená to, že znak Červeného kríža (ako aj rovnocenný znak Červeného polmesiaca) nie je rešpektovaný ako symbol neutrálnej pomoci všetkým zúčastneným bez ohľadu ku ktorej bojujúcej strane patria. Situácia je taká zlá, ako nebola od druhej svetovej vojny. Pokles rešpektu k symbolu ľudskosti, neutrality, nezištnosti, nestrannosti je spôsobený aj tým, že tieto znaky nie sú používané iba v povolených prípadoch. Častokrát neúmyselne a z nevedomosti sa znak Červeného kríža používa pre označenie prvej pomoci, nemocníc, ambulancií lekárov. Horšie je zneužívanie na označenie fliaš s alkoholom, uniforiem sestričiek v sexshopoch. Na prvý pohľad smiešne na označenie platených služieb dodávateľa energií, spolkov zdravotníkov alebo len bez akejkoľvek myšlienky ako atraktívny grafický prvok. Takáto inflácia znaku vedie k dehonestácii a k narušeniu jeho výsostného postavenia. Keď je komerčne zneužívaný, slabne ochrana jeho nositeľov, viazne prístup k zraneným, dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu, zvýšeniu utrpenia zajatcov a uprchlíkov a k zbytočným úmrtiam.

Ak sa nechcete stať spolupáchateľom vraždy, mučenia, únosu, zajatia humanitných pracovníkov Červeného kríža, pouvažujte pred tým, než vytvoríte alebo použijete logo s malým červeným krížikom.

Viliam Dobiáš
Prezident SČK